Desain Undangan Khitan Anak

Desain Undangan Khitanan Sunat Anak Featured

Khitan atau sunat dalam islam disyariatkan bagi anak lagi laki. Hukumnya adalah sunnah fitrah yang muakkadah atau sangat dianjurkan. Bahkan ada pendapat…

Desain Banner Khitanan Cdr

Khitan atau sunat bagi anak laki-laki beragama islam yang sudah baligh adalah wajib (Mazhab Syafi’i dan Hambali), namun ada pendapat…